Jesteśmy specjalistyczną firmą konsultingową, której celem jest dostarczanie usług w obszarze technologii produktów SAP. Jako jedyni w Polsce koncentrujemy się na wąskiej dziedzinie, jaką jest obszar techniczny SAP. Pozwala nam to świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Zajmujemy się pracami związanymi z technologią SAP (BASIS), programowaniem ABAP/WebDynpro ABAP, integracją rozwiązań SAP oraz utrzymaniem technicznym systemów SAP.

Zespół:
Spółkę SE16N tworzy zespół kompetentnych specjalistów SAP. Jesteśmy grupą konsultantów, którzy zdobywali swoje doświadczenie na wielu projektach realizowanych w Polsce i za granicą. Posiadamy liczne certyfikaty potwierdzające nasze kompetencje w obszarach technicznicznych i programistycznych.

Podchodzimy do naszych projektów w sposób:

Profesjonalny

oferujemy nasze rozwiązania w oparciu o specjalistyczną wiedzę techniczną popartą licznymi certyfikatami.

Realistyczny

 nie dajemy obietnic bez pokrycia. Rozliczamy się z efektów naszej pracy.

Integralny

w naszych projektach uwzględniamy całe środowisko SAP i inne projekty klienta.

Skuteczny

metody pracy i podejście do zadań zostały wypracowane w ciągu kilkunastu lat przy wielu  projektów.

Rozwojowy

 czasami jako pierwsi wdrażamy najnowsze technologie SAP. Nie boimy się zdobywania wiedzy i nowych kompetnecji.

Audyt

Oferujemy przeprowadzenie audytu obszarów technicznych w środowisku SAP. Jeśli chcecie się Państwo upewnić, czy Wasz system pracuje stabilnie i jest odpowiednio skonfigurowany, możemy go sprawdzić.

zobacz więcej

Wsparcie

W ramach naszych usług oferujemy również wsparcie techniczne dla klientów. Wsparcie technicze pozwala zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz nieprzerwaną pracę.

zobacz więcej

Technologia

Oferujemy szerokie spektrum usług technicznych SAP (BASIS). W zależności od potrzeb Naszego Klienta możemy towarzyszyć i doradzać w zakresie technologii przez cały cykl projektowy lub wykonywać tylko konsultacje eksperckie na życzenie.

zobacz więcej

Integracja

Integrujemy środowiska systemowe SAP pomiędzy sobą, jak również z systemami firm trzecich. Zgodnie z zaleceniami SAP rekomendujemy wykorzystanie szyny integracyjnej SAP (Process Integration) w celu integracji środowiska SAP z systemami firm trzecich. Projektujemy i budujemy bezpieczne oraz ...

zobacz więcej

Programowanie

W naszej ofercie mamy również prace programistyczne ABAP oraz WebDynpro ABAP. Posiadamy know-how poparty wieloma latami doświadczenia. Przy projektowaniu i budowaniu rozwiązań klienckich staramy się kłaść nacisk na maksymalne wykorzystanie standardu SAP.

zobacz więcej

W swojej ofercie posiadamy gotowe produkty, które mogą pomóc Państwu w codziennej pracy. Rozwiązania są gotowe i mogą zostać  zaimplementowane w Państwa systemie, w przeciągu kilku dni. Przed rozpoczęciem prac wykonujemy krótką analizę wersji systemu i kompatybilności naszych produktów.

eWaluta

Pobieranie kursów walut z różnych banków

eFaktura

Faktury elektroniczne

Szyfrator

Anonimizacja danych w systemie SAP


Skontaktuj się z nami i dowiedz się
jak możemy wesprzeć Twój biznes

Przegląd techniczny systemu SAP

Usługa przeglądu technicznego systemu polega na zdalnej analizie jednego systemu SAP przez konsultanta technicznego SE16N. W ramach prac związanych z przeglądem technicznym dostarczamy Państwu dokument opisujący aktualny stan systemu SAP.

Weryfikujemy konfigurację techniczną, parametry wydajnościowe, system transportowy, czasy odpowiedzi, bazę danych, logi systemowe, poziom poprawek oraz zabezpieczenia systemu. Dodatkowo otrzymujecie Państwo rekomendacje zmian, jakie należy wprowadzić do systemu w celu naprawy błędów i poprawienia poszczególnych, analizowanych obszarów.

Techniczny Upgrade środowiska systemowego SAP

Upgrade techniczny to proces podniesienia wersji komponentów środowiska systemowego SAP z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności i rozwiązań klienckich. Nasze oferta obejmuje wykonanie czterech technicznych upgrade'ów, domyślnie zakładamy wykorzystanie systemu Sandbox w celu podniesienia bezpieczeństwa proejktu.

Wspólnie z Państwem opracowujemy harmonogram projektu i koncepcję techniczną upgrade, wykonujemy upgrade, dostosowujemy obiekty słownikowe i programistyczne i jeśli zachodzi taka potrzeba migrujemy systemy do Unicode. Pomagamy wykonać wymiarowanie dla docelowego środowiska oraz podpowiadamy w jaki sposób przejść przez projekt upgrade uwzględniając inne systemy i zależności między nimi. Jako nieliczni na rynku posiadamy certyfikat "SAP E2E Program Manager Technical Upgrade Management", który potwierdza nasze kompetencje w obszarze wykonywania projektów technicznych upgrade.

Instalacja i konfiguracja SAP Solution Manager

Solution Manager jest wymaganym systemem dla rozpoczęcia procesu upgrade lub wdrożenia nowego środowiska SAP. Proponujemy Państwu usługę, której wynikiem końcowym jest zainstalowany i skonfigurowany system SAP Solution Manager 7.1 z wgranym najwyższym dostępnym pakietem zbiorczym poprawek (SPS).

W ramach konfiguracji wykonujemy standardowe działania technicze (Basic Configuration oraz System Preparation) w obszarze jednego systemu SAP Solution Manager. Instalację i konfigurację wykonujemy na systemie operacyjnym i bazie danych wskazanym przez Zamawiającego.

Migracja OS/DB środowiska systemowego SAP

Migracja środowisk SAP to usługa skierowana do Klientów, którzy planują zmianę platformy technicznej lub zmianę bazy danych w środowisku systemowym SAP. Nasza oferta obejmuje wspólne przygotowanie harmonogramu, koncepcję migracji oraz przeprowadzenie migracji środowiska systemowego składającego się z trzech systemów SAP.

Opcjonalnie wykonujemy migrację  do Unicode i pomagamy wykonać wymiarowanie dla docelowego środowiska. Migrujemy systemy opartę o technologię ABAP, JAVA, jak i inne produkty SAP takie jak MDM, LiveCache czy TREX. Nasze kompetencje są potwierdzone certyfikatami w obszarze SAP OS/DB migration.

Techniczna migracja SAP BW na SAP HANA

W ramach usługi wykonujemy migrację całego środowiska systemowego SAP BW na bazę danych HANA In-Memory. Wspólnie z Państwem uzgadniamy harmonogram projektu, tworzymy dokument koncepcji technicznej oraz wykonujemy przeniesienie środowiska hurtowni danych na SAP HANA.

Z naszej strony zapewniamy najwyższe kompetencje w obszarze SAP HANA oraz SAP OS/DB migration, posiadamy stosowne certyfikaty SAP. W ramach prac pomagamy wybrać właściwe rozwiązanie zapewniające ciągłość działania dla systemu produkcyjnego oraz wybrać odpowiedni sprzęt dla nowego środowiska systemowego SAP.

Pakiet A - telefon alarmowy i wsparcie

W ramach pakietu A oferujemy Państwu dostępność naszych konsultantów pod telefonem alarmowym. W razie wystąpienia nagłych problemów jesteśmy w stanie zapewnić natychmiastową pomoc i wsparcie w rozwiązaniu problemu.

Dodatkowo w ramach pakietu otrzymujecie Państwo referencyjne warunki do zamawiania naszych usług na życzenie. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym wsparciem zapraszamy do kontaktu i spotkania, na którym omówimy szczegóły naszej oferty.

Techniczne uruchomienie platformy SAP Fiori

SAP Fiori to platforma mobilna, która aktualnie oferuje ponad 20 aplikacji mobilnych zintegrowanych ze środowiskiem SAP. Oferujemy Państwu techniczną instalację oraz konfiugrację platformy, w której można aktywować wybrane aplikacje.

W ramach usługi przygotujemy dla Państwa harmonogram, mini koncepcję techniczną, środowisko developersko-testowe, środowisko produkcyjne oraz udostęnienie kanału komunikacji pomiędzy urządzeniami mobilnymi, a środowiskiem systemowym SAP w Państwa organizacji.

Pakiet B - pakiet podstawowy

W pakiecie B oferujemy Państwu usługi z pakietu A oraz dodatkowo cykliczny przegląd jednego systemu produkcyjnego raz na dwa tygodnie. W ramach przeglądu konsultant techniczny SE16N wykonuje czynności administracyjne mające na celu proaktywny monitoring oraz stabilne działanie systemu produkcyjnego.

Po każdym przeglądzie wysyłamy do Państwa raport wraz z opisem napotkanych problemów i zalecanych działań mających na celu uniknięcia problemów w przyszłości. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym wsparciem zapraszamy do kontaktu i spotkania, na którym omówimy szczegóły naszej oferty.

Techniczne uruchomienie SAP Process Integration

SAP NetWeaver Process Integration to produkt SAP pełniący rolę szyny integracyjnej, która jest zalecana do tworzenia interfejsów i kanałów komunikacji pomiędzy środowiskami systemowymi SAP i rozwiązaniami firm trzecich.

W ramach naszej usługi instalujemy i konfigurejmy dla Państwa kompletne środowisko SAP NW PI składające się z systemu developersko-testowego oraz produkcyjnego.Wgrywamy najnowsze dostępne zbiorcze pakiety SPS.  Instalację i konfigurację wykonujemy na systemie operacyjnym i bazie danych wskazanym przez Zamawiającego.

Pakiet C - pakiet administracyjny

Pakiet C oferuje Państwu kompleksową opiekę administracyjną nad środowiskiem systemowym SAP. W ramach usług pakietu C oferujemy wykonywanie czynności administracyjnych związanych wgrywaniem poprawek raz w roku, wgrywaniem not bezpieczeństwa raz na trzy miesiące oraz cykliczymi zadaniami technicznymi uzgodnionymi z Klientem.

W ramach pakietu otrzymujecie Państwo nasze pełne wsparcie i kumulację usług opisanych w pakietach A i B. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym wsparciem zapraszamy do kontaktu i spotkania, na którym omówimy szczegóły naszej oferty.

Instalacja nowego środowiska systemowego SAP

W ramach usługi wykonujemy instalację trzech nowych systemów z rodziny SAP Business Suite (ERP, CRM, PLM, SRM, SCM) oraz SAP NetWeaver (BW, EP, PI, MDM, GW, IDM, SSO, CE, CS). W zależności od wybranego rozwiązania oraz inicjalnych wymagań, ustalamy z Państwem model instalacji, wykorzystanie rozwiązań zapewniających ciągłość działania systemu produkcyjnego oraz docelową architekturę.

Wykonujemy wymiarowanie inicjalne, instalację i konfigurację techniczną środowiska oraz dokumentację  powykonawczą. Wgrywamy najnowsze dostępne zbiorcze pakiety SPS. Instalację i konfigurację wykonujemy na systemie operacyjnym i bazie danych wskazanym przez Zamawiającego.

Pakiet D - pakiet niestandardowy uzgadniany indywidualnie z klientem

Niestandardowe wsparcie Klienta jakie oferuje pakiet D, jest przenaczone dla firm, które mają większe potrzeby lub własny pomysł na wsparcie świadczone przez firmy zewnętrzne. Z naszej strony oferujemy pełną elastyczność oraz doradztwo techniczne w opracowaniu indywidualnego pakietu wsparcia środowiska systemowego SAP.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym wsparciem zapraszamy do kontaktu i spotkania, na którym omówimy szczegóły naszej oferty.

Adres

SE16N Sp. z o. o.
ul. Złota 7 lok. 18
00-019 Warszawa

e-mail: office@se16n.com

Formularz kontaktowy


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione